Generelt

Redaktionelt stof 
Bortset fra korte uddrag af anmeldelser, kan tekst – samt fotos og tegninger – der har været anvendt redaktionelt, ikke benyttes i annoncer uden særlig aftale i hvert enkelt tilfælde.

Tekstlignende annoncer
Enhver annonce, der efter GEFION´s skøn kan forveksles med redaktionel tekst, tilføjes ordet “annonce” og den dermed forbundne plads debiteres.

Udskydning af annoncer
Såfremt en bestilt placering ikke kan efterkommes – og forudsat ordren ikke er påtegnet “eller udskydes” – placeres annoncen bedst muligt. Prisen beregnes efter den bestilte eller den opnåede placering, alt efter hvad der er billigst.

Alle priser er ekskl. moms. Annoncer debiteres til den på indrykningsdagen gældende pris. I øvrigt henvises til “Normer for annoncering i blade tilsluttet DDF og DMU”.
Prislisten er i øvrigt med forbehold for ændringer og trykfejl.